Privacyverklaring AVG

  1. Stichting Werken voor Elkaar legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de Stichting. De Stichting verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor de Stichting uitvoeren c.q. samenwerken met de Stichting en dan alleen voor die gegevens die voor de uitvoering van activiteiten noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en externe organisaties vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen betreffende onze Stichting.
  2. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  3. U kunt zich te allen tijde afmelden. Stuur daartoe een e-mail naar info@werkenvoorelkaar.nl
  4. De Stichting zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.